AMPA Tarrío

AMPA Rosalía De Castro - C.E.I.P. De Tarrío 1/1

Unha  AMPA é unha Asociación de Nais e Pais de Alumnos que se crea con varias finalidades, todas elas sen ánimo de lucro e para beneficio dos nosos fillos e en xeral, para o de todos os nenos do colexio ou comunidade escolar de que se trate.


Somos unha parte importante do funcionamento do centro, pois a través da  AMPA as familias participan no desenvolvemento das actividades que no mesmo realízanse.


A nosa  AMPA constituíuse o 18 de xuño de 1977, baixo o nome de “ AMPA Rosalía de Castro”, en honra da soada e admirada escritora galega. Está formada por todos aqueles pais e nais (ou titores legais) de todos os alumnos do CEIP Plurilingüe de Tarrío (Culleredo) que o desexen. Para iso tan só hai que inscribirse como socio e abonar unha pequena cota anual que a asociación reverterá novamente nos socios mediante a organización de actividades extraescolares, festas temáticas, charlas informativas e calquera outro evento de interese e en beneficio dos nosos fillos.


Se queres estar convenientemente informado do que sucede na comunidade escolar do teu fillo e participar coas túas opinións e ideas na mellora do sistema que actualmente temos, tes motivos para inscribirte na  AMPA Rosalía de Castro. Queremos animarvos a todos os que aínda non sexades socios para que vos inscribades e agradecer aos que xa o sodes a vosa achega e colaboración. Porque a  AMPA Rosalía de Castro é de todos e para todos.


Que facemos?


Realizamos varias e importantes funcións, que a continuación vos detallamos de forma resumida.


Somos o nexo de unión entre as famílias e o colexio para manter unha comunicación fluída entre ambos; ofrecemos información sobre cuestións relevantes do curso escolar, sobre o funcionamento e decisións do Consello escolar; e, en xeral, sobre todos os asuntos que nos consulten os pais e nais socios da nosa  AMPA.


Tamén nos corresponde involucrar aos pais e nais en todo o relativo á educación dos alumnos. As nosas portas sempre estarán abertas ás vosas suxerencias e propostas construtivas.


Outra función realmente importante da nosa asociación é a de representarvos a todos no Consello escolar do colexio. Xa sabedes que é o máximo órgano de goberno do centro escolar, no que están representados todos os sectores da comunidade educativa: profesores, alumnos, pais, persoal non docente,  AMPA, ... Nel adóptanse todas as decisións máis importantes para a comunidade escolar, por iso é polo que sexa tan relevante participar activamente nel. Por iso noso labor como  AMPA será a de facer chegar ao Consello escolar vosas inquietudes, opinións e propostas, para, desta forma, tentar achegar todo o posible en aras de mellorar a educación dos nosos fillos e a súa estancia no centro.


Unha labor xa consolidada da nosa asociación é a de organizar as actividades extraescolares que os nosos fillos poderán realizar tras a hora da comida e/ou pola tarde, á saída do colexio. Actualmente ofrecemos máis de 15 actividades tanto deportivas como de entretemento. Podedes consultar na nosa web todos os detalles sobre cada actividade, en que consisten e cal é a súa funcionalidade e os distintos beneficios que achegan.


Estatutos

Podes descargar ou ver os estatutos da AMPA na seguinte ligazón

Descargar Estatutos

Equipo

Lorena Díaz
Lorena Díaz
Presidenta
Xácome Santos
Xácome Santos
Secretario
Lorena Longueira
Lorena Longueira
Tesoureira
Diana Fraga
Diana Fraga
Voceira
Esther Árcos
Esther Árcos
Voceira